Sikh Guru History
ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ''''ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ''''ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕਰਾਤਮਕਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ''''ਚੋਂ ਇਕ ...
ਸਿਤਾਰਾ ਪੂਰਵ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਬਾਅਦ
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ''''ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ''''ਤੇ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ''''ਸ਼ਨੀ ਮਹੱਮਿਅਮ'''' ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੁਦਰਅਵਤਾਰ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੈਰਵ ਰੂਪ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ...
ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ''''ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕ ਹੀ....
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ
ਧਰਮ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜ ਕਕਾਰ
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ