Sikh Guru History
ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ....
ਅੱਗੋਂ ਮਹੰਤ ਸੰਤਰੇਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਬੜੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ.....
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ''''ਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ''''ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ''''ਚ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ...
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰ ''''ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ..
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ
ਧਰਮ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜ ਕਕਾਰ
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ